VIIKKO 7: Yhdessä tekeminen

Saatesanat

Seitsemännellä viikolla pohdimme yhteistyötä ja ihmeiden tekemistä vaativien hankkeiden kautta. Valitse jokin tehtävä, jonka suorittamisessa haluat onnistua erityisen hyvin. Valitse sellainen hanke, jossa on mukana muitakin ihmisiä. Voit olla yhtenä monista tai jopa sivuroolissa.

Pohdi sen jälkeen erilaisia rooleja haastavassa hankkeessa. Mikä merkitys kullakin osallisella on hankkeen onnistumisen kannalta, miten hyvin ihmiset ovat sisäistäneet tehtävänsä ja mikä heidän panoksensa kokonaisuudessa. Onko joku erityisen avainhenkilö tai jopa riski koko hankkeen kannalta.

Paneudu sitten omaan rooliiisi. Oletko asennoitunut tehtävän vaatimalla tasolla ja miten muut näkevät sinun roolisi? 

Lopuksi pohdi vielä, miten tärkeänä ihmiset hanketta pitävät, miten onnistumista rohkaistaan ja miten siitä palkitaan? 

Tehtävän tarkoituksena on oppia ymmärtämään, miten riippuvaisia olemme toistemme panoksesta. Kukaan ei voi onnistua yksin.

Tehtävät

1. Nimeä pari käynnissä olevaa hankettasi, jossa haluat onnistua erityisen hyvin.

2. Pohdi, millaisia "rooleja" haastavassa hankkeessa on ja miten hyvin ihmiset ovat sisäistäneet oman roolinsa.

3. Nimeä muutama avainhenkilö, joista hankkeessa onnistuminen riippuu.

4. Miten näet oman roolisi hankkeessa? Auttaako omaksumasi asenne tuottamaan sitä mitä on tarkoitus saada aikaan? Ovatko muut samaa mieltä?

5. Miten hankkeen tärkeys heijastuu ihmisten toiminnassa? Miten onnistumiseen rohkaistaan? Miten onnistuminen palkitaan?