VIIKKO 8: Mahdoton

Tehtävät

Tämän viikon tehtävänä on selvittää, mitä pidät mahdottomana ja mitä keinoja on siirtää mahdottoman rajaa.